Cookieverklaring

Indien u het UZ Gent toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, dan kunt u deze instelling te allen tijde wijzigen.

1. Introductie

De website van Denk Zorg – denkzorg.uzgent.be – maakt gebruik van technieken om uw surfervaring te verbeteren.

Die technieken noemen we hierna voor het gemak cookies.

In deze cookieverklaring willen we u duidelijk en eenvoudig uitleggen welke cookies wij gebruiken en waarom wij dat doen. Wij vertellen u ook hoe u die cookies kunt beheren.

2. Wie is verantwoordelijk voor deze cookieverklaring?

Wij, het Universitair Ziekenhuis Gent, dat een onderdeel is van de Universiteit Gent, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid overeenkomstig het bijzonder decreet van 26 juni 1991 met bestuurszetel te 9000 Gent aan de Sint-Pietersnieuwstraat 25, gelegen aan de C. Heymanslaan 10 te 9000 Gent.

3. Wat zijn cookies?

Onze websites maken gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat (smartphone, tablet …) worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bijvoorbeeld toelaten dat uw browser u herkent tijdens uw bezoek aan een onlinedienst.

Een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst. Hij heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer.

4. Welke soorten cookies zijn er?

Cookies worden onderverdeeld naargelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

Oorsprong

Op basis van de herkomst van cookies maken wij een onderscheid tussen eerstepartijcookies en derdepartijcookies.

Eerstepartijcookies

Eerstepartijcookies zijn directe cookies die het UZ Gent zelf beheert. Ze worden rechtstreeks door uzgent.be op de website geplaatst.

Derdepartijcookies

Derdepartijcookies zijn cookies die niet het UZ Gent maar een derde partij beheert of plaatst. Dat gebeurt tijdens uw bezoek of gebruik van de website.

Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek of gebruik van een onlinedienst naar derden worden gestuurd. Dat zijn bijvoorbeeld socialemediacookies of cookies van adverteerders, die ervoor zorgen dat u advertenties te zien krijgt. Hoewel we deze cookies dus niet zelf beheren of plaatsen, doen we er toch alles aan om de plaatsing ervan door derde partijen via onze platformen zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen.

Functie

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Functionele cookies zijn eerstepartijcookies en zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website. Functionele cookies kunnen niet geweigerd worden.

Niet-functionele cookies

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst worden voor statistische, sociale en commerciële doeleinden. Ze hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Niet-functionele cookies kunnen eerstepartijcookies of derdepartijcookies zijn. Hieronder vindt u meer uitleg over de verschillende doeleinden van deze niet-functionele cookies:

  • Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website bezocht worden, waar de computer van een gebruiker gelokaliseerd is, …
  • Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen.

Levensduur

Permanente cookies

Permanente cookies blijven op het toestel van de gebruiker aanwezig voor de levensduur van de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (bv. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics …).

Sessiecookies

Sessiecookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessiecookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra de browser wordt afgesloten, worden alle sessiecookies verwijderd.

5. Waarom gebruikt het UZ Gent cookies?

Het UZ Gent gebruikt in de eerste plaats cookies om uw gebruikservaring te verbeteren en de onlinediensten beter te laten functioneren.

Cookies maken de interactie tussen u en de website of (mobiele) applicatie die u bezoekt over het algemeen makkelijker en sneller. Ze helpen u bijvoorbeeld te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of (mobiele) applicatie.

De cookies die het UZ Gent gebruikt zijn veilig en worden nooit gebruikt voor advertenties.

Het UZ Gent slaat geen informatie op die direct aan u gerelateerd is. Informatie verzameld met behulp van cookies wordt enkel gebruikt om eventuele fouten te identificeren en de website te optimaliseren.

6. Welke cookies gebruikt het UZ Gent en voor welke doeleinden?

Er kunnen verschillende soorten cookies via onze diverse onlinediensten worden geplaatst. De cookies kunnen in verschillende categorieën worden opgedeeld, die we hierna voor u opsommen. Onderstaande cookies worden zeker niet allemaal tegelijk via onze websites of (mobiele ) applicaties geplaatst.

Noodzakelijke functionele cookies

Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om onze onlinediensten op een goede manier te gebruiken. Wij gebruiken deze cookies om onder meer de volgende voordelen te garanderen:

  • Uw browserinstellingen uitlezen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven.
  • De website gelijkmatig belasten, waardoor die steeds bereikbaar blijft.

Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en ze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

Statistische cookies

Statistische cookies zoals Google Analytics verzamelen algemene informatie over de manier waarop onze onlinediensten worden gebruikt. We kunnen statistische analyses maken van de informatie die we op deze manier krijgen, bijvoorbeeld: Hoe bent u op onze webpagina terechtgekomen? Op welke mobiele applicatie brengt u de meeste tijd door?

Dankzij statistische resultaten kunnen we de structuur, navigatie en inhoud van onze onlinediensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en verbeteren.

Voor gebruik van deze cookies is toestemming vereist.

Socialemediacookies

Socialemediacookies worden gebruikt om de integratie van sociaalnetwerksites op onze websites mogelijk te maken.

Voorbeelden van die sociale media zijn Facebook, Google+, YouTube, Linkedin en Twitter. Die derden kunnen via onze onlinediensten cookies plaatsen om gegevens te verzamelen. Het UZ Gent heeft geen invloed op wat die sociale media met hun cookies doen. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen we u graag naar de verklaringen die de derden hierover op hun eigen websites geven. Merk wel op dat die verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

De gedetailleerde lijst van cookies op onze diverse websites en (mobiele) applicaties vindt u hieronder.

7. Hoe kan ik het gebruik van cookies beheren?

Het UZ Gent respecteert uw privacy en gebruikt cookies enkel als u hiervoor toestemming hebt gegeven. De strikt noodzakelijke cookies staan echter altijd aan. Informatie over uw rechten en de manier waarop u deze kunt uitoefenen, leest u in de privacyverklaring.

Wij willen u zoveel mogelijk controle geven over het gebruik van cookies via onze diensten. Daarom kan u het gebruik van cookies op onze onlinediensten beheren, zowel via onze online diensten als via uw browser.

Hoe u deze instellingen kan aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Daar kunt u ook vinden hoe eerder geplaatste cookies verwijderd kunnen worden.

Via deze links ontvangt u meer informatie hoe u dit kunt doen.

8. Bij wie kan ik met verdere vragen of eventuele klachten rond cookies terecht?

Hebt u onze cookieverklaring volledig doorgenomen, maar nog geen antwoord op uw vraag gevonden? U kunt een mail richten aan info@uzgent.be.

Het UZ Gent heeft een data protection officer (DPO) die waakt over de bescherming van uw gegevens bij het UZ Gent. Onze DPO staat u graag te woord via dpo@uzgent.be.

Als u wil kan u ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie daarover kunt u terugvinden op hun website (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

9. Kan deze cookieverklaring veranderen?

Deze verklaring kan worden aangepast als onze diensten of de geldende wetgeving daarom vragen.

Natuurlijk laten we u weten wanneer er belangrijke wijzigingen zijn en vragen we uw toestemming als dat nodig is.