Ons verhaal

Jotte Willem & Ahmed Ben Brahim

Topwerkgever

Gelukkig halen de positieve verhalen nog steeds de bovenhand.

Jotte Willem

In geval van nood staat de bewaking er snel. Een hele geruststelling!

Jotte Willem – verpleegkundige op Kinder- en jeugdpsychiatrie

Bij Kinder- en jeugdpsychiatrie krijgen we regelmatig met agressie te maken. Vaak gaat het om kinderen met gedragsstoornissen die hun kwaadheid of verdriet uiten door agressief te worden. We proberen die situaties altijd eerst zelf te ontmijnen. We zijn opgeleid om met agressie om te gaan, en die kennis oefenen we ook in herhalingssessies. Maar soms moeten we toch de bewaking erbij halen.

Hoe vaak dat gebeurt, hangt van de groep af. Soms moeten we de bewaking elke week oproepen, soms zien we hen een hele tijd niet. In moeilijke periodes komen ze ‘s avonds zelf poolshoogte nemen om te zien of alles oké is. Maar we weten dat ze er snel staan in geval van nood en dat is een hele geruststelling.

Die gewelddadige episodes maken onze job natuurlijk extra zwaar. Ook al weten we dat die agressie niet tegen ons persoonlijk gericht is, zoiets kruipt toch onder je vel. Het UZ heeft een registratiesysteem om agressie te melden. Dat is in eerste instantie bedoeld om zicht te krijgen op de omvang van het probleem. En als we het zelf moeilijk krijgen, kunnen we bij de cel Welzijn terecht voor psychologische ondersteuning.

Maar ons eerste vangnet blijft natuurlijk ons eigen team. We hebben allemaal al situaties meegemaakt die hard binnenkomen. Dan lucht het op om negatieve ervaringen te delen met collega’s en samen te bekijken wat er in de toekomst anders kan. Gelukkig halen de positieve verhalen nog steeds de bovenhand. Als je kinderen ziet openbloeien en vooruitgang maken, vergeet je al de rest.

Solliciteer via www.uzgent.be/jobs.