Ons verhaal

Nathan & Barbara De Moerloose

Innovatie

We hopen dat immuuntherapie op termijn stamceltransplantatie zal kunnen vervangen.

Barbara De Moerloose

Het UZ Gent startte als eerste centrum in Europa met deze klinische studie van CAR-T-celtherapie.

Barbara De Moerloose – kinderhematoloog

We kunnen door middel van genetische manipulatie immuuncellen programmeren om tegen kankercellen te vechten. Deze techniek, CAR-T-celtherapie, is vijf jaar geleden ontwikkeld in de Verenigde Staten en vervolgens wereldwijd klinisch getest. Het UZ Gent was in 2016 het eerste kenniscentrum in Europa om met die klinische studie van start te gaan.

Net in die periode kwam Nathan in beeld. Hij voldeed aan alle criteria om in aanmerking te komen voor de studie. CAR-T-celtherapie is bedoeld voor patiënten met acute lymfoblastenleukemie die nog weinig andere opties hebben. En dat was bij Nathan het geval. Hij was al drie keer hervallen. Kinderen die een goede kans op genezing hebben met de basisbehandeling gaan we nooit experimenteel behandelen.

De resultaten van CAR-T-celtherapie zijn veelbelovend. Als de behandeling aanslaat, verdwijnen de kankercellen uit het bloed en blijven ze ook weg. Nathan is de patiënt die we al het langst volgen en hij is al drie en een half jaar kankervrij. Maar het is nu nog te vroeg om gevolgen op lange termijn in te schatten. Bovendien blijft de behandeling risicovol. Bij de afbraak van de kankercellen kunnen de ontstekingsreacties bijvoorbeeld zeer heftig zijn.

Intussen is het geneesmiddel goedgekeurd en op de markt gekomen. Sinds juni wordt het in België ook terugbetaald. Maar het onderzoek naar varianten die andere types leukemie kunnen genezen en naar veiligere varianten met minder heftige bijwerkingen, loopt natuurlijk door. Op termijn hopen we dat immuuntherapie de zeer ingrijpende stamceltransplantatie zal kunnen vervangen. Maar zover zijn we nog niet.