Ons verhaal

Lucien Onraedt & Sarra El Ghraibi

Warme zorg

Patiënten weten vaak niet waar ze recht op hebben. We bekijken samen de opties.

Sarra El Ghraibi

De grote sterkte van ons team is de interdisciplinaire aanpak.

Sarra El Ghraibi – sociaal verpleegkundige

Lucien had niet alleen een wonde die moest genezen, de amputatie heeft een grote impact gehad op heel zijn leven. Als sociaal verpleegkundige bekommer ik mij over alles wat niet strikt medisch is. Hoe kunnen we de problemen die onze patiënten op allerlei vlakken ondervinden, verlichten?

In eerste instantie is er het papierwerk. Lucien had bijvoorbeeld twee ziekteverzekeringen: één in België en één in Nederland. Een heel kluwen van administratie dus. Dat heb ik voor hem uitgezocht, zodat hij zich kon focussen op het allerbelangrijkste: genezen! Vaak hebben mensen geen idee waar ze recht op hebben als patiënt, weten ze niet dat ze een terugvordering of een uitkering kunnen krijgen. Dan bekijken we samen met hen wat de opties zijn.

En dan is er het leven na de ziekte of de ingreep. Hoe pak je de draad weer op? Voor Lucien is terugkeren naar zijn oude job onmogelijk. Ik heb hem voorgesteld om contact te nemen met GTB, een vzw die revalidanten met een fysieke beperking ondersteunt in de zoektocht naar nieuw werk. Maar ook als patiënten nood hebben aan een luisterend oor, kunnen ze altijd bij ons terecht. Lucien komt nog een keer per week naar het Revalidatiecentrum en springt soms bij mij binnen. Voor praktische zaken of voor een goede babbel.

De grote sterkte van ons team is de interdisciplinaire aanpak: we zitten wekelijks samen met artsen, verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, psychologen en sociaal werkers om de dossiers van onze patiënten te bespreken. Want een revalidatieproces gaat niet in één rechte stijgende lijn. Het gaat altijd met ups en downs. Als wij als hulpverleners het hele plaatje zien, kunnen we —elk op ons domein— betere zorg bieden.